Ronaștere la început de MMXX – 2020 (note)

ROnaștere Ronaștere la început de MMXX – 2020 (note)

‘O magie pe care nu o faci tu nu are valoare [pentru tine]!’

‘Amintește-ți!’

‘LA CAPĂTUL TUNELULUI NU ESTE O LUMINIȚĂ, CI O OGLINDĂ!!!’

De ce ROnaștere?

– peste 10% din români suferă (diagnosticat) de depresie!- depresia și deznădejdea sunt cauza sursă a comporetamentelor și atitudinilor de tip delăsare, indiferență, indolență, care produc în viața reală efecte dintre cele mai nedorite, ducând inclusiv la pierderi de vieți; altele: frică, ură, invidie, suspiciune, închidere / separare, contrazicere, umilință, avariție;

– românii au plecat și continuă să plece din țară într-un ritm și număr fărăp precedent;

– oamenii nu sunt educați – nici măcar nu știu ce li se ‘întâmplă’ – să conștientizeze capcanele comunicării și manipulărilor pe mai toate canalele – la nivel macro și multi-micro; ****

– sistemul de educație este extrem de departe de copiii de azi, demodat și folosind metode care nu reușesc să capteze atenția copiilor;

– educația este ‘în trei picioare’, căci rareori se abordează unitar la toate nivelurile necesare pentru a produce efecte – ne adresăm aproape exclusiv copiilor, în timpo ce părinții, bunicii și restul societății fac ce știu ei mai bine…;

– prea mulți dintre noi suntem periculos de îndepărtați de noi înșne, de propria natură, de natura umană, de natură – de viață;

– nu se aplică niciun fel de reguli, nu se respectă regulamente;

**** “Eu îmi apăr sărăcia și nevoile și neamul!…”

Ce ne-a adus împreună / premise:

– fiecăruia dintre noi ne pasă mai mult decât doar de propria persoană;

– avem deja proiecte proprii în derulare care includ valorile ROnaștere;

– influențăm, fiecare în direcția și domeniul său, un număr relevant de oameni;

– lucrăm spre creșterea / evoluția noastră și a celor din jurul nostru;

– fiecare dintre noi suntem, cumva, remarcabili și repere în zonele noastre de activitate și expertiză;

– iubim pământul acesta și pe poporul său: “… tot ce mișă-n țara asta, râul, ramul, mi-s prieteni…”;

– venerăm viața; bucurie, celebrare, speranță, plăcere;

– avem încredere în copii ca și vector al prezentului spre viitor;

– ne place ‘Harap Alb’, unde mârțoaga este România de azi, și noi îi dăm jăratecul care o va transforma;

– am agreeat că cel mai mare impact asupra vieții îl are EDUCAȚIA;

– ‘It takes a village to rise a child!’;

– ‘Educația unui copil începe cu 100 de ani înainte ca el să se nască!’;

– ‘Învățământ’ nu este egal ‘Educație’;

Ce este ROnaștere?

ROnaștere este mișcarea care deșteaptă românul!

Ce face ROnaștere:

– comunică, semnalează, sprijină și educă;

– setează standarde;

– expune și propune valori aboslute, profunde;

– o ‘certificare’ oferită proiectelor și acțiunilor care se conformează / includ valorile ‘ROnaștere’;

– expune, propune și predă / implementează instrumente pentru proiecte;

– oferă asistență și sprijin celor care cer pentru proiecte conforme cu valorile enunțate de noi;

– transfer de încredere;

Proiectele interesante sau ‘girate’ de ROnaștere adresează minim o nevoie / ‘problemă’ / neregulă (o tensiune, o durere) la nivel ‘macro’ sau la nivel ‘multi-micro’ statistic relevant.

În afara condițiilor firești pentru un proiect – SMART etc., profitabil sau social eficient, proiectele trebuie să verifice / să includă valorile de mai jos.

Valori (idealuri) – emise în afară și criterii pentru implicarea în proiecte și structurarea celor proprii:

– adresare largă către 3 generații: copil – părinte – bunic, fiecare cu mesajul și metodele proprii, specifice;

– adevăr*;

– folos colectiv*;

– impact* / semnificativ / relevant pentru prezent ȘI viitor pentru minim o industrie / direcție;

– creștere*

– ACTIVARE: implicare, contribuție, recunoaștere apartenență;

– conectare / coeziune / unire / colaborare / împărtășire;

– scalabil / share – poate fi multiplicat, aplicat și în alte părți / situații;

– nature/environment-friendly;

– comunicarea este pozitivă, conștientă și constructivă;

– valorizare / aport la creșterea celor implicați și a celor vizați / insuflare;

– excelenta valorificare a resurselor disponibile;

– asumare.

Alte valori:

– credință;

– respect

– loialitate**;

– integritate**;

– tradiție / folclor;

– creativitate / inventivitate, inovație;

– responsabilitate;

– conștiență;

– inteligență;

– inspirație;

– conștierntizarea existenței acestui pământ;

Principii:

– transparență – onestitate;

– eco-design;

– eco-inovation;

– comunicare pozitivă;

– vitalitate;

– conținut pozitiv;

– recunoaștere și recunoștință;

– să dea oamenilor ‘chestii’ de care ei poate nici măcar nu știu că există și pe care le vor folosi spre – inclusiv cum folosesc-ul – binele lor;

– echilibru (oare chiar vrem? = stază…);

– siguranță;

– ospitalitate;

Instrumente:

#1 – comunicare conștientă / puterea cuvântului;

#2 – sinergie – 1 cu 1 fac 11, nu 2!

#3 – energie – puterea gândului și a intenției;

Vehicule:

– DECLANȘATORI:’move away’ și ‘move towards’;

– grup viu și apetisant, cu capacitate de autoreplicare și multiplicare;

– cercuri zonale / locale – ‘uniuni’ – grupuri de 12;

– colaborare directă tip B2B;

– sprijin proiecte conforme ‘ROnaștere’;

– dizertații / speechuri;

– povești / pilde / legende;

– tradiții;

– media: televiziuni, radio, internet, canal youtube, pagini, site etc;

– scrieri;

– audiobook;

– filme;

– muzee, expoziții, festivaluri, conferințe, workshopuri, cursuri;

– cursuri și porograme

Acțiuni:

– inițiază proiecte proprii

– sprijină sau asistă proiecte în derulare

– conferă o ‘garanție de onoare’ / transfer de credibilitate proiectelor care includ valorile ‘ROnaștere’

Proiecte proprii:

– introducerea în școli a metodelor moderne / eficiente de setare a stării și mediului în timpul predării și a unor metode de ‘testare’ și fixare a cunoștințelor adaptate secolului și copiilor; aceste metode sunt un amestec verificat de metode aplicate în business, coaching, sport și sunt ‘calibrate’ spiritual;

– crearea unei punți, legături și integrări între mediile de afaceri, educațional și spiritual;

– punerea la dispoziția copiilor a unui program cadru de instruire, conștientizare și pregătire generală de integrare și crearea punții între aspecte și științe concrete și spiritualitate și abordare holistică general aplicabilă;

– interzicerea reclamelor la medicamente pe orice medii (audio – vizual, tipărit, altele).

***** Proiectele vor porni, ca ordine a adresării, de la mare la mic, de la isteț la cel mai puțin isteț, pe principiul aplicării măștii de oxigen în avioanele de linie:

– mediul academic și de top ca nivel și influență;

– profesori / traineri / ‘membri’;

– elevi, studenți și asimilați;

– ‘regulars’;

– clase defavorizate.

Tradiții:

– olărit;

– țesut;

– folclor;

Reguli în interiorul grupului:

Întrebări:

– care este idealul;

– ce-i aduce pe români împreună / când se unește românul?

– elememnte de continuitate:

– pozitive / constructive;

– negative / distructive / limitative;

#ronastere #sanatatetrupsisuflet #calatoriaspretine #pasulinadevar #maivisionpr #tehronmachines #cerculbarbatilor #maiacademy